Het verschil tussen de SCIOS scope 7 en scope 8 inspectie

Een verzekeraar kan je verplichten om je elektrische installaties volgens een SCIOS scope inspectie te laten keuren. Deze inspecties hebben als doel om onder andere de brandveiligheid van je organisatie te waarborgen. CSC Inspecties BV is een onafhankelijk ISO 9001 en SCIOS gecertificeerd bedrijf en heeft zich gespecialiseerd in het uitvoeren van inspecties aan stookinstallaties, brandstoftoevoerleidingen en elektrische installaties. Er zijn verschillende scope keuringen. In dit artikel vertellen we je alles over de scope 7 en de scope 8 inspectie.

 

Scope 7 inspectie

De scope 7 inspectie heeft betrekking op de inspectie van brandstofleidingen. Een inspecteur beoordeelt of de leidingen in goede staat verkeren en of de apparatuur voldoet aan alle eisen op het gebied van veiligheid en milieu. De scope 7 bestaat uit drie onderdelen:

 

Scope 7a (ontwerpdruk ≤ 0,5 bar)

Deze scope inspectie geldt voor gebouwen en licht industriële toepassingen. Het gaat hier om  aardgas toevoerleidingen naar stookinstallaties en industriële aardgas toevoerleidingen met een gasdruk van minder dan 500 mbar. De meeste aardgasleidingen vallen onder deze scope.

 

Scope 7b (ontwerpdruk > 0,5 bar)

De scope 7b is voor industriële toepassingen. Onder deze scope inspectie vallen industriële gasleidinginstallaties met een gasdruk van meer dan 500 mbar.

 

Scope 7c (olieleidingen)

De scope 7 is ontwikkeld voor vaste brandstoffen als diesel of stookolie. Bij deze scope inspectie kan het om zowel gebouwen als industriële toepassingen gaan.

 

Scope 8 inspectie

De SCIOS scope 8, onderdeel van de NEN 3140, heeft betrekking op de inspectie van elektrische installaties. Deze inspectie heeft als doel het voorkomen van letsel door gebruik van de elektrische laagspanningsinstallatie. Als werkgever ben je vanuit de Arbowet verplicht om de arbeidsplaats regelmatig te controleren ter bescherming van de werknemer. De SCIOS scope 8 inspectie draagt hieraan bij. De inspecteur voert een visuele controle uit en doet diverse metingen. Ook zal hij een thermografisch onderzoek uitvoeren aan de schakel- en verdeelinrichtingen.

Scope inspectie laten uitvoeren

Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting en de eisen van de verzekeraars is het dus zinvol om de scope 7 en scope 8 inspectie regelmatig te laten uitvoeren. CSC Inspecties BV kan de inspectie aan elektrische installaties en brandstoftoevoerleidingen die vallen onder SCIOS scope 7 en scope 8 voor je uitvoeren.

Wil je weten of jouw installatie voldoet aan alle veiligheids- en milieuvoorschriften? Wil je een offerte aanvragen voor een inspectie aan een elektrische installatie of een brandstoftoevoerleiding? Door een inspectieplan op te laten stellen, krijg je snel inzicht in de omvang en kosten van de inspectie.