shallow focus photo of person tattooing person's right arm

Een tattoo verwijderen, kan dat eigenlijk wel?

Ontzettend veel mensen laten tijdens hun leven op een bepaald ogenblik een tattoo zetten. Dit gezegd hebbende komt het niet zelden voor dat diezelfde mensen daar op een zeker ogenblik best spijt van hebben. In het verleden was dat een groot probleem simpelweg omdat het nagenoeg niet mogelijk was om deze tattoo terug te laten verwijderen. Tegenwoordig is een tattoo verwijderen gelukkig wel degelijk een mogelijkheid. Heb je dus met andere woorden in een onbezonnen moment een tattoo laten plaatsen en zou je deze nu graag terug willen laten verwijderen? Dan kan de informatie die je hieronder op deze pagina aantreft zonder meer één en ander duidelijk maken. 

Wanneer kies je voor een tattoo verwijderen? 

Er zijn verschillende situaties aan te halen waarin je kan kiezen voor een tattoo verwijderen. In eerste instantie is het zo dat heel wat mensen er bijvoorbeeld voor kiezen om een tattoo te laten zetten wanneer ze samen zijn met een bepaalde persoon. Hoe mooi dat op het moment in kwestie ook mag zijn, het spreekt voor zich dat er in de praktijk nooit garanties bestaan dat je relatie zal blijven duren. Loopt het op een bepaald moment dus met andere woorden toch fout? Dan kan het zeer interessant zijn om te weten dat je geplaatste tattoo verwijderen tot de mogelijkheden behoort. Dit is dus op zich helemaal niet iets waar je, je zorgen om hoeft te maken, wel integendeel. 

Hoe wordt er hier nu precies voor te werk gegaan?

Een tattoo laten verwijderen heeft in de praktijk wel een beetje voeten in de aarde. In eerste instantie is het goed om te weten dat er gemiddeld zo’n 5 à 8 behandelingen zijn vereist. Daarbij is het zo dat er doorgaans sprake is van een interval tussen de verschillende behandelingen van doorgaans ten minste zes weken. Voor donkergekleurde evenals oudere tattoos geldt dat ze doorgaans het best reageren. Dit gezegd hebbende is het toch zo dat er nog altijd een lichtgrijze schaduwkleuring kan resteren. In bepaalde gevallen is het zo dat er ook geen behandeling mogelijk is. Wil je dus met andere woorden graag jouw tattoo laten weghalen? Bespreek dan zeker en vast altijd even met de specialist waar je een beroep op gaat doen wat er precies mogelijk is en vooral wat niet. 

Waar dien je op vlak van nazorg rekening mee te houden met tattoo verwijderen?

Heb je gekozen voor een tattoo verwijderen? Dan zal je tot de conclusie komen dat er op vlak van nazorg een aantal niet onbelangrijke zaken zijn waar je aandacht aan dient te besteden. In eerste instantie is het bijvoorbeeld een must om gedurende een aantal maanden (twee om precies te zijn) de zon te vermijden. Daarnaast is het tevens aan te raden om de plaats die werd behandeld in te smeren met behulp van een ontsmettende crème. Treed er een bepaalde verkleuring op in de periode die volgt op je tattoo verwijderen? Dan zal je kunnen vaststellen dat deze steeds van voorbijgaande aard is. Dit is bovendien ook zeker niet iets om je zorgen over te maken. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat een dergelijke verkleuring in de praktijk zeker niet altijd optreedt. 

Je kan nog meer laten verwijderen met een laser zoals PMU removal